Grafično oblikovanje: celostnih grafičnih podob, logotipov, vizitk, dopisnih listov, žigov, kuvert, poslovnih map, tiskovin, oglasov, plakatov, letakov, katalogov, CD in DVD ovitkov, embalaž, označevalnih tabel, notranjih prostorov...

Spletne strani: oblikovanje, razvoj, izdelava, vzdrževanje in gostovanje

Trženje, oglaševanje in promocija podjetij in blagovnih znamk: analiza, načrtovanje, koncepti, razvoj, upravljanje

Organizacija dogodkov: za javnost, za interno javnost, za medije, otvoritve razstav